‘Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt er naast.’ Zo luidt een bekend spreekwoord. Regelmatig spreken wij ondernemers die bij hun software leverancier vastlopen met hun vragen. “Wat u wilt, kan niet”, is dan de reactie. Nu zal die leverancier daar ongetwijfeld zijn redenen voor hebben, maar vaker is “wat u wilt, willen (of kunnen) wij niet” het eigenlijke antwoord. Zonder daarover te twisten (in het geval van standaard software kan immers niet iedere klantvraag direct doorgevoerd worden), hebben wij de oplossing voor deze ondernemers. Met Conneo Flow verandert ‘kan niet’ in ‘ja, dat kan!’.

Door de unieke onderliggende objectdatabase van Conneo Flow slaan wij eenvoudig extra informatie en metadata op; bijvoorbeeld gerelateerd aan een ordernummer. Deze informatie kan dan later gebruikt worden bij het samenstellen van rapportages, of in een koppeling naar een leverancier of vervoerder. Waar het gaat om het opslaan van extra informatie of het maken van rapportages, documenten of koppelingen legt Conneo Flow een schil om uw bestaande bedrijfssoftware heen,  of fungeert als zelfstandige applicatie. Mocht uw leverancier de volgende keer zeggen: “kan niet”, bespreek het dan ook eens vrijblijvend met ons.